I-V: 7:00 - 20:00
Apklausa
Pagrindinis » Apklausa

Gerb. Respondente,

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto ištęstinių studijų studentė Birutė Mitkuvienė magistrinio darbo rengimo metu atlieka tyrimą, skirtą įvertinti vartotojų pasitenkinimą poliklinikos tyrimų laboratorijos teikiamomis paslaugomis. Tiriamųjų konfidencialumas yra užtikrinamas, nes anketa yra anoniminė, Jūsų vardo, pavardės, adresų nebus klausiama. Jei pildant anketą kils klausimų, galite kreiptis į tyrėją el. paštu [email protected]

Laboratorijos paslaugų vertinimo anketa 2023
Patvirtinu, kad sutikimą dalyvauti šiame tyrime duodu laisva valia ir sutinku, kad apibendrinti mano anoniminiai atsakymai būtų naudojami mokslinėje veikloje
1. Jūsų lytis:
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Jūs esate:
5. Kaip vertinate savo sveikatos būklę?
6. Kaip dažnai tenka naudotis laboratorijos paslaugomis? (Pasirinkite vieną atsakymo variantą)
7. Kiek laiko paprastai užtrunkate laboratorijoje (nuo laukimo registratūroje iki procedūros) ?
8. Įvertinkite teiginius apie kraujo paėmimo kabinete dirbančių slaugytojų darbą.
8.1 Maloniai bendrauja
8.2 Pasiteirauja apie esamą sveikatos būklę
8.3 Informuoja apie procedūros/tyrimo eigą
8.4 Įspėja apie maisto ar kitų veiksnių įtaką atliekamiems tyrimams
8.5 Informuoja apie tyrimų rezultatų atlikimo terminą
8.6 Naudoja asmens apsaugos priemones (kaukes, pirštines)
8.7 Informuoja apie atsakymų atidavimo tvarką
8.8 Reaguoja į jūsų nusiskundimus
8.9 Sugeba atsakyti į jums iškilusius klausimus
8.10 Sprendžia iškilusias problemas
8.11 Darbuotojų išvaizda tvarkinga ir estetiška
9. Kokiu būdu pageidautumėte gauti tyrimų atsakymus? (Pažymėkite kelis atsakymo variantus)
10. Kokiu būdu gaunate tyrimų atsakymus? ((Pažymėkite kelis atsakymo variantus)
11. Kiek laiko įprastai Jums tenka laukti laboratorinių tyrimų atsakymų?
12. Ar per praėjusius metus esate negavęs atliktų kraujo tyrimo rezultatų?
13.Ar per praėjusius metus konsultavotės (apsilankęs, telefonu, el. paštu) su laboratorijos darbuotojais dėl kraujo tyrimų?
14.Kaip vertintumėte laboratorijos darbuotojų teiktas konsultavimo paslaugas? ( kai 1 – labai blogai; 10 – puikiai )
15. Įvertinkite teiginius apie laboratorijoje teikiamas paslaugas
15.1 Tyrimų įvairovė
15.2 Interneto svetainėje pateikta informacija
15.3 Tyrimų paėmimo darbo laikas
15.4 Personalo sprendimų priėmimo būdai bei greitis
15.5 Kraujo paėmimo procedūra
15.6 Tyrimų rezultatų pateikimo būdai
15.7 Tyrimo rezultatų interpretavimo aiškumas
15.8 Tyrimo atlikimo laikas
15.9 Švara, jaukumas kabinete
15.10 Paslaugų lankstumas (galimybė atlikti skubius tyrimus ir pan.)
15.11 Laukiamojo patogumas
16. Įvertinkite laboratorijos teikiamų paslaugų kokybę skalėje nuo 1 iki 10 ( 1-labai blogai, 10 – puikiai)
17. Kokiose medicininių tyrimų laboratorijose dažniausiai lankotės? [Pasirinkite vieną atsakymo variantą]
18.Ar naudojatės mokamomis laboratorijos paslaugomis?
19.Jeigu naudojatės mokamomis laboratorijos paslaugomis, apie mokamas laboratorijos paslaugas sužinojote:
20.Jeigu naudojatės mokamomis laboratorijos paslaugomis, ar Jus tenkina paslaugų kaina?
21.Jūsų nuomone, kiek medicinos tyrimų laboratorijos paslaugų kokybei yra svarbūs išvardinti aspektai? (Pažymėti galite kelis atsakymo variantus)