I-V: 7:00 - 20:00

2024-01-08

Kauno miesto poliklinika kartu su partneriais dalyvauja projekte „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“

Projektas: „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos ir Centrinė projektų valdymo agentūra 2023 m. gruodžio 27 d. pasirašė projekto ,,Gerinti  sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ (Nr. 09-020-P-0001, toliau – projektas) finansavimo ir administravimo sutartį reg. Nr. F16-227.

Projekto pradžia 2024-01-01.

Projekto pabaiga 2025-06-30.

Projekto veikla – Integruotų psichikos sveikatos paslaugų bei modelių išbandymas ir diegimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas.

Projekto tikslas – Įvertinti veiksmingus atvejo vadybos modelius, siekiant išbandyti pirminės psichikos sveikatos priežiūros atvejo vadybos paslaugas Lietuvoje ir remiantis gautais rezultatais, patirtimi, plėtoti šalies mastu, kad būtų optimizuotas pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – PSPP) teikimas pacientams, siekiant didinti pacientų įsitraukimą į gydymosi režimą ir užtikrinti būklės blogėjimo bei atkirčio prevenciją bei nuolat sekti jų sveikatos būklės pokyčius.

Projekte dalyvaus atrinkti psichikos sveikatos centrai (toliau – PSC, partneriai), kurie turi galiojančias įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas, suteikiančias teisę teikti licencijuojamą pirminės ambulatorinės asmens sveikatos  priežiūros medicinos – psichikos sveikatos priežiūros paslaugą, ir su kuriais 2023 m. gruodžio 22 d. pasirašyta jungtinė veiklos sutartis reg. F16-224 dėl projekto vykdymo.

Projekto vykdytojas: 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Projekto partneriai: 

VšĮ Kauno miesto poliklinika

VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras

VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras

UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika

UAB Mažeikių psichinės sveikatos centras

VšĮ Šiaulių centro poliklinika

VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras

Projektas finansuojamas iš 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Patvirtinta projekto suma 1112863,01 EUR.

Projekto vykdymo metu bus atliekamos analizės, rengiamos metodikos ir metodiniai dokumentai, vykdoma komunikacija, finansuojamas pilotinių paslaugų teikimas.

Planuojama išbandyti ir diegti integruotas PSPP ir modelius: atvejo vadyba PSC, klinikinių / paciento kelių rengimas ir diegimas praktikoje, ankstyvojo psichikos ir elgesio sutrikimų atpažinimo ir nukreipimo modelis, žmogaus teisių principų vertinimas ir metodinė pagalba įstaigoms, kompleksinių bendruomeninių paslaugų diegimas pacientams ir jų šeimos nariams, psichologinio vertinimo instrumentų pritaikymas naudojimui Lietuvoje.

Įgyvendinus projektą bus parengtas ir į praktiką įdiegtas bandomasis psichikos sveikatos priežiūros atvejo vadybos vieningas modelis, užtikrinantis, kad PSC, prisirašiusiems pacientams, sveikatos priežiūros paslaugos būtų suteiktos kokybiškos ir savalaikės, sustiprinant grįžtamąjį ryšį tarp PSC, paciento (įskaitant jo pasitenkinimą apie suteiktas asmens sveikatos psichikos paslaugas vertinimo įrankį pasirinktoje PSC naudojant informacines technologijas) ir jo artimosios aplinkos.

Atnaujinimo data: 2024-01-08

 

Kviečiame aplankyti mūsų Facebook ir Instagram puslapį!