I-V: 7:00 - 20:00
REGISTRUOKITES 1

2021-09-08

Skiepijimas trečiąja vakcinos doze nuo Covid-19

Nuo š. m. rugsėjo 7 d. asmenys, priskiriami žemiau išvardintoms grupėms, gali būti skiepijami trečiąja COVID-19 vakcinos doze.

Trečia doze asmenys vakcinuojami ne anksčiau kaip po 180 dienų nuo antros dozės.

Žemiau išvardintoms grupėms priklausantys asmenys, norintys skiepytis trečiąja vakcinos doze, gali registruotis per koronastop.lt arba skambindami Karštąja linija 1808. Registracija būtina.

Sustiprinančiąja doze „Comirnaty“ (gam. „BionTech“ ir „Pfizer“) arba „Spikevax“ (gam. „Moderna“) vakcina bus skiepijami šie asmenys (neteikiant prioriteto):

 1. galutinės stadijos lėtine inkstų liga sergantys pacientai, kuriems taikoma nuolatinė pakaitinė inkstų terapija (hemodializė ar peritoninė dializė);
 2. pacientai, kuriems atliktos organų arba kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos;
 3. pacientai, sergantys kraujo ligomis, kuriems taikomas kraujo ligos ar jos komplikacijos gydymas arba toks gydymas baigtas ne seniau kaip prieš 24 mėn., arba aktyviai stebimi dėl kraujo ligos.;
 4. pacientai, kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos;
 5. ASPĮ darbuotojai, teikiantys arba dalyvaujantys teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ir kiti ASPĮ, išskyrus ASPĮ, kurių pagrindinė veikla nėra asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, darbuotojai;
 6. profesinio mokymo įstaigų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai, ASPĮ atliekantys praktinį (klinikinį) mokymą pagal trišalę praktinio mokymo sutartį (toliau – studentai), dalyvaujantys teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
 7. darbuotojai, dirbantys mobiliuosiuose punktuose ir karščiavimo klinikose;
 8. asmenys, ASPĮ vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės, ir kitų juridinių asmenų darbuotojai, ASPĮ teikiantys valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys sąlytį su ASPĮ pacientais ir (arba) būnantys patalpose, kuriose lankosi ASPĮ pacientai;
 9. socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, budintys globotojai ir nuolat kartu su budinčiais globotojais gyvenantys asmenys, šeimynų dalyviai ir kartu šeimynoje dirbantys ar nuolat kartu su šeimynų dalyviais gyvenantys asmenys, socialinės globos įstaigų gyventojai, socialinės globos įstaigų veiklos kontrolę atliekantys specialistai, kurie vyksta į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai, tiesiogiai dirbantys ir (ar) besilankantys šeimose, neįgaliųjų asmeniniai asistentai, gestų kalbos vertėjai ir asmenys, socialinių paslaugų įstaigose vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės, kitų juridinių asmenų darbuotojai, socialinių paslaugų įstaigose teikiantys valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys sąlytį su šių įstaigų gyventojais ar lankytojais ir (arba) būnantys patalpose, kuriose minėti gyventojai ar lankytojai lankosi;
 10. visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų laboratorijų darbuotojai, atliekantys COVID-19 ligos tyrimus, įskaitant ėminių paėmimą;
 11. COVID-19 ligos atvejų ir protrūkių epidemiologinę diagnostiką atliekantys specialistai, kurie vyksta į COVID-19 ligos židinius;
 12. vaistinių darbuotojai;
 13. savivaldybės (ar savivaldybės paskirti) ir ASPĮ vairuotojai, įgyvendinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus pervežantys asmenis, sergančius arba įtariamus, kad serga COVID-19 liga;
 14. vyresni nei 65 metų asmenys.
Kviečiame aplankyti mūsų Facebook ir Instagram puslapį!