I-V: 7:00 - 20:00
POS4008

2019-09-26

Laboratorijos darbuotojai tobulino žinias Abbott Baltijos šalių seminare

Džiaugiamės, kad mūsų Laboratorijos darbuotojai atviri naujoms žinioms ir nuolat kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose bei konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

2019 m. rugsėjo 19-20 d. Rygoje buvo organizuojamas Abbott Baltijos šalių seminaras, skirtas susipažinti su Abbott kompanijos produktais, naujovėmis, veiklos kryptimis, resursais ir iškylančiomis problemomis. Kauno miesto polikliniką atstovavo Laboratorijos biomedicinos technologai Rasa Vilimienė, Bernardas Valantukevičius ir vyresnioji administratorė Renata Valevičienė.
Seminaro pranešėjai iš Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Jungtinės Karalystės, Rusijos pasidalino savo patirtimi bei įžvalgomis laboratorinių tyrimų srityje. Pagrindinės konferencijos temos – darbo su Abbott Alinity sistema privalumai ir trūkumai bei patirtys, resursų naudojimas, spartesnis rezultatų pateikimas pacientui, tobulintini dalykai, nuolatinio bendradarbiavimo su klinicistais poreikis, biotino įtaka tyrimų rezultatams ir kitų tyrimų svarba ir prieinamumas.
Džiugina, kad dirbame su pažangiausiomis technologijomis ir siekiame tokių pačių rezultatų, kaip ir mūsų kolegos.

Kviečiame aplankyti mūsų Facebook ir Instagram puslapį!